Työhyvinvointia harrastuksista, tapahtumapäivistä ja hyvästä ilmapiiristä

24 Mar, 2023

Kuva Midnight Run 2022 -juoksutapahtumasta, johon SHU osallistui omalla joukkueella. Kuvassa (vas.) Anniina Väisänen, Anne Cervantes, Veera Rantanen, Toni Järvinen ja Esa Tiilikainen. 

Työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen on tärkeä osa yrityksen toimintaa, sillä se hyödyttää sekä yksilöitä, että koko organisaatiota. Hyvinvoivat työntekijät luovat työyhteisön, jossa on hyvä ilmapiiri.

SHU kannustaa henkilöstöä aktiivisempaan elämäntapaan

SHU tukee työntekijöiden hyvinvointia mm. Smartum-seteleillä, joita työntekijät voivat käyttää valitsemallaan tavalla liikuntaan, kulttuuriin tai hierontaan. Toimistoilla ergonomiasta huolehditaan mahdollistamalla työpisteille sähköpöydät sekä omien toiveiden mukainen työtuoli, se voi olla esimerkiksi satulatuoli tai istumapallo. SHU:lla on käytössä myös työsuhdepyöräetu, joka mahdollistaa työntekijöille pyörän leasing yhtiön kautta. SHU tukee pyöräetua 50% kuukausittaisesta maksusta.

“Yrityksen panostus työhyvinvointiin on hyvällä tasolla ja koko ajan mennään eteenpäin. Aluksi käytössä olivat liikuntasetelit, nyt työntekijät saavat myös kulttuurietuja, ja uusimpana tarjoamaan on tullut hierontaetu. Lisäksi on mahdollisuus pyöräetuun, jonka moni on jo hyödyntänyt ja kilometrejä on kertynyt”, kertoo SHU:n tekninen johtaja Toni Järvinen.

SHU tukee työhyvinvointia myös erilaisten tapahtumien muodossa. On yrityksen sisäisiä tyky-päiviä sekä osallistumista ulkoisiin tapahtumiin tiiminä.

“Osallistumme kerran vuodessa johonkin juoksutapahtumaan kokoamalla kaikista halukkaista joukkueen. Yrityksellä on oikein positiivinen asenne tällaisia tapahtumia kohtaan ja se kustantaa työntekijöiden liput ja osallistumismaksut, mikä on todella hienoa.” 

“Lisäksi meillä on keväisin ja syksyisin yrityksen oma virkistyspäivä, jolloin vietämme rennosti aikaa yhdessä. Menemme esimerkiksi jonnekin mökille ja yhdistämme siihen jonkin liikunta-aktiviteetin. Näiden virkistyspäivien sisältö suunnitellaan henkilöstön toiveiden mukaan. Yhteiset päivät ovat erityisen tärkeitä ja edesauttavat hyvinvointia työssä. Kun agendalla on vain rentoa ohjelmaa, on helpompi tutustua toisiin. Kun tuntee paremmin toisen ihmisen, on myös helpompi  ymmärtää toista ja työskennellä yhdessä”, toteaa Järvinen.

Kuva SHU:n tekninen johtaja Toni Järvinen Volttitehtaalla

Työhyvinvointiedut huoltavat sekä yksilön kehoa ja mieltä että koko organisaatiota

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen toiminnan perusta. Hissiasentajien työ on usein fyysisesti vaativaa ja kuormittavaa. Hyvä terveys ja fyysiset voimavarat edesauttavat kokonaisvaltaista jaksamista ja työkykyä sekä ehkäisevät samalla sairauspoissaoloja. Hyvinvointiin tehdyt investoinnit maksavat itsensä nopeasti takaisin vähentämällä sairauslomia ja parantamalla kaikkia tuloksia.

Vahvasti kasvavassa yrityksessä henkilöstön hyvinvointi on erittäin tärkeä asia. Rekrytoinnit ovat käynnissä jatkuvasti ja myös toimintatavat sekä prosessit muuttuvat väistämättä kasvun mukana. Jotta yrityksen ydin ei muutu, tulee työhyvinvointia vaalia kaiken muutoksen keskellä.

Matalan kynnyksen keskustelukulttuuri edesauttaa työhyvinvointia


SHU:lla on käytössä laajat työterveyspalvelut ja ammattiapua on kaikissa tilanteissa, niin fyysisen oireen kuin muiden haasteiden tai tilanteiden kanssa. Tukena ovat työterveyshuollon ammattihenkilöt, mm. työterveyshoitaja, -lääkäri sekä työpsykologi ja fysioterpeutti. Myös esimiehet tukevat henkilöstön hyvinvointia SHU:lla varhaisen tuen mallin avulla. 

“Meillä on yhdessä laaditut yhteiset pelisäännöt, joita noudatamme. Niillä on välitön vaikutus ilmapiiriin ja koko henkilöstön hyvinvointiin. Koen esimiehenä tärkeäksi, että jokaisella on töissä hyvä olla.”

“Ilmapiiri on avoin ja keskustelukulttuuri rento. On tärkeää tietää, mitä kenellekin kuuluu, jotta myös vaikeamman tilanteen edessä kynnys keskustelulle on mahdollisimman matalalla. Hyvinvointi niin työssä kuin vapaa-ajalla vaikuttaa molempiin suuntiin. Hyvin usein myös sekä fyysinen että psyykkinen puoli heijastelee toisiinsa. Joskus pelkkä puhuminen esimiehen tai kollegan kanssa saattaa auttaa, eikä välttämättä tarvitse mennä työterveyteen. Tilanteesta riippuen sinne toki ohjataan myös matalalla kynnyksellä”, kertoo Toni Järvinen.

 

Kuvassa SHU:n HR- ja markkinointikoordinaattori Veera Rantanen

Tutkitusti tyytyväisiä työntekijöitä – henkilöstötyytyväisyyskyselyssä mahtavat tulokset

SHU toteuttaa henkilöstötyytyväisyyskyselyn vuosittain,  jonka tulokset kertovat että työntekijöiden työhyvinvointi SHU:lla on yleisesti erittäin hyvällä tasolla. Viimeisimmän kyselyn (elokuu 2022) työkyvyn keskiarvo on erinomainen ja henkilöstön stressitaso on keskimäärin melko matala. Parhaimmat tulokset tulivat esihenkilöiden toiminnasta, työyhteisön toimivuudesta ja omasta työstä. Omaa esihenkilöä pidetään helposti lähestyttävänä ja työntekijät kokevat, että esihenkilöt luottavat heihin ja ovat reiluja kaikkia kohtaan. Vastauksista nousi esiin myös työyhteisön toimivuus ja erityisesti hyvä tekemisen meininki sekä toisille arvostavasti puhuminen. Omaan työhön liittyen korkeimmat pisteet sai innostus omaa työtä kohtaan ja tietoisuus odotuksista omassa työssä.

SHU:n työntekijät ovat aktiivisia Smartum-seteleiden käyttäjiä ja yli puolet käyttää niitä erilaisiin liikuntaharrastuksiin (kuntosali, laskettelu, uimahalli, tennis, padel, sulkapallo ja kiipeily) sekä noin neljännes erilaisiin kulttuuripalveluihin (konsertit, elokuvat, museot) ja muihin aktiviteetteihin esim. hierontaan, keilaukseen ja biljardiin. 

“Hyvinvointi tarkoittaa jokaiselle vähän eri asiaa ja on hienoa, että on monia eri mahdollisuuksia hyödyntää työnantajan tarjoama etu. Jokainen löytää varmasti itselleen mieleisen käyttökohteen, jolloin kokemus tukee yksilön hyvinvointia”, kertoo SHU:n HR- ja markkinointikoordinaattori Veera Rantanen.


Lue työtyytyväisyyskyselyn tuloksista tarkemmin tästä