Hissihuolto

Hissilaitteet tarvitsevat säännöllistä ja asiantuntevaa huoltoa, jotta ne pysyvät toimivina ja turvallisina käyttää. Ammattitaidolla toteuttamamme ennakoiva hissihuolto parantaa laitteen turvallisuutta, toimintavarmuutta ja käyttömukavuutta sekä pidentää laitteen käyttöikää. Ennakoivalla kunnossapidolla ehkäistään ja vähennetään hissin odottamattomia toimintahäiriöitä, mikä pienentää laitteen korjauskustannuksia sekä vähentää yllättäviä käyttökatkoja ja huoltoseisokkien tarvetta.

SHU:lla on yli 40 vuoden kokemus ja ammattitaito kaikkien merkkien ja eri-ikäisten hissilaitteiden huollosta. Kokeneet ja ammattitaitoiset hissiasentajamme tekevät hissien huoltotyöt aina huolellisesti. Pienet korjaukset voidaan tehdä heti huollon yhteydessä ja isommista korjaustarpeista raportoidaan sekä sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Ennakoiva hissihuolto

Ennakoiva hissihuolto ehkäisee yllättävät ongelmat ja korjauskustannukset sekä takaa laitteiden sujuvan ja turvallisen toiminnan. Laki velvoittaa tarkastamaan ja huoltamaan kaikki henkilökäytössä olevat hissit huoltosuunnitelman mukaisesti. Kyse ei ole pelkistä lakipykälistä, vaan turvallisuudesta. Hissin toimintavarmuus edellyttää säännöllistä ammattilaisen tekemää huoltoa. Huoltotarpeet on kannattavaa ennakoida, jolloin ongelmat voidaan ehkäistä jo ennen niiden syntymistä.

Nykyajan hisseissä on yhä enemmän tekniikkaa ja samalla niiden elinkaari on lyhentynyt. Tämä asettaa haasteita hissihuoltoon. Ennakoivan huoltosopimuksen avulla voi taata mielenrauhan niin hissin haltijalle kuin sen kaikille käyttäjille. Kun hissiä huolletaan ennakoivasti, minimoidaan yllättävien korjaustarpeiden, käyttökatkojen ja lisäkustannusten riskit. Turvallisin ja kustannustehokkain tapa järjestää hissien huoltotoiminta on luoda huoltosopimus toimivan ja luotettavan yrityksen kanssa. SHU:n asiakkaana pidämme sinut aina ajan tasalla hissilaitteiden kunnosta sekä niiden huolto- ja korjaustarpeista.

01

Nopea ja joustava palvelu

Hissi on tärkeä ja usein myös itsestään selvä osa kiinteistöä ja hissin käyttökatkot ovat aina ikäviä kaikille käyttäjille. Sen vuoksi on tärkeää, että ikävän tilanteen sattuessa hissihuoltoyritykseen saadaan nopeasti yhteys, jotta hissin korjaus toteutuu mahdollisimman nopeasti.

Meille asiakas on aina tärkein ja haluamme olla parhaita palvelussa, jonka vuoksi toimintamallimme perustuu aitoon avoimuuteen ja nopeuteen. Palvelumme on tehokasta ja luomme hyviä, kestäviä asiakassuhteita. SHU:n asiakaspalvelukeskus saa vuosittain asiakaskyselyssä huippuarvosanat. Erityisesti kiitosta saa iloinen ja avulias palveluasenne sekä kuuden sekunnin keskimääräinen vastausaika. Päivystyspalvelumme toimii vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.

SHU:n henkilöstö koostuu alan parhaista ammattilaisista ja meillä on vaativissakin kohteissa tarvittavaa erikoisosaamista. Koulutamme säännöllisesti henkilökuntaamme, jotta jokaisen ammattitaito pysyy korkealla tekniikan kehittyessä koko ajan. Reaaliaikainen työajanseuranta, kattava varaosavalikoima ja ammattitaitoiset asentajat takaavat nopean ja laadukkaan hissin korjauksen.

02

Kustannustehokkuus

Oikea huoltoväli ja ennakoiva hissin kunnossapito ehkäisevät suurempia remontteja, jotka aiheuttavat merkittäviä kustannuksia. Lisäksi reaaliaikainen paikannus ja asentajien mobiilipäätelaitteet kattavien laite- ja historiatietojen kera takaavat kustannustehokkaan palvelun.

Huollamme hissilaitteet aina laitekohtaisen huolto-ohjelman mukaisesti. Huolto-ohjelma määritellään vastaamaan laitteen tekniikkaa, käyttömäärää ja -ympäristöä sekä kiinteistökohtaisia erityisvaatimuksia. Huoltotoiminnan päätarkoitus on olla ennakoivaa ja pitää laitteet toimivina ja turvallisina käyttää. Toimintamallilla estetään yllättävät osien rikkoontumiset ja hissien käyttökatkot. Ennakoimalla varmistetaan myös hissilaitteen pisin mahdollinen elinkaari tasaisella kulurakenteella ilman ikäviä yllätyksiä.

03

Monimerkkiosaaminen

Meillä on vuosikymmenten kokemus ja vahva ammattitaito kaikentyyppisistä ja ikäisistä hissilaitteista. Hallitsemme kaikkien hissimerkkien huollot, korjaukset ja modernisoinnit. Varaosien löytyminen ja niiden asianmukainen asennus ei ole meillä hissin iästä, mallista tai valmistajasta kiinni. Keskusvarastomme varaosavalikoimamme on Suomessa yksi hissialan kattavimmista. 

04

SHU Yhteys -palvelu

SHU Yhteys -palvelu on tekoälyä hyödyntävä ennakoivan huollon huoltokirjajärjestelmä. Yhteys-palvelu kerää reaaliaikaisesti tietoa hissilaitteiden toiminnasta ja käyttää keräämäänsä tietoa tulevien huoltotarpeiden ennakointiin. Järjestelmä tuottaa toimenpide-ehdotukset analysoidun tiedon perusteella. Yhteys-palvelun avulla asiakas pystyy seuraamaan omia laitteitaan helposti ja saamaan ajankohtaista tietoa laitteiden kunnosta. Tavoitteena on saada asiakkaalle kustannussäästöjä ennakoinnin myötä.

Järjestelmän tietolähteinä toimii laitteen huoltokirja, laitetiedot, energiankulutus ja IOT anturointi. Yhteys-palvelusta näet mm. ennakoivan seurannan hälytykset, toimenpiteitä vaativat laitteet sekä energiankulutuksen. Palvelussa asiakas näkee myös perinteisen huoltokirjan reaaliaikaisesti. SHU Yhteys -palvelun avulla on helppo ylläpitää hissien ylläpitobudjettia ja PTS -suunnitelmaa. Laitteista saadaan ennakoivasti tietoa korjaustarpeista ja niiden elinkaaresta. Järjestelmä havaitsee poikkeamat hissin toiminnassa jo ennen asiakkaan ilmoitusta, mikä tehostaa ennakointia entisestään. SHU Yhteys -palvelun avulla asiakas saa läpinäkyvyyttä kustannuksiin.

05

Laatu- ja ympäristöjärjestelmä

SHU:lla on ISO 9001 -standardin mukainen sertifioitu laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän mukaan luotu toimintaohjeistus kattaa yrityksen kaikki toiminnot: myynnin, suunnittelun, hankinnat, asennukset, kunnossapidon, taloushallinnon ja laskutuksen. SHU:n laatutavoitteena on toimittaa asiakkaalle sopimuksen mukaisia tuotteita ja palveluja luotettavasti ja täsmällisesti. Yrityksen johto on sitoutunut luomaan olosuhteet, joissa virheetön laatu on mahdollista saavuttaa. 

Laatutarkastuksia tehdään kohteiden luona suunnitellusti vuosittain tehtävillä erillisillä laatuauditoinneilla. Mahdolliset poikkeamat kirjataan ylös ja käsitellään laadun parantamiseksi. SHU:n johtoryhmä ja kehitysryhmä kokoontuvat säännöllisin väliajoin tarkoituksenaan jatkuvasti parantaa yrityksen toimintamalleja. Lisäksi vuosittain järjestetään ISO 9001 -standardin mukainen auditointi, jossa ulkopuolinen auditoija tarkastelee yrityksen laatukehitystä.

Suomen Hissiurakointi Oy:n tavoitteena on parantaa toiminnan laatua jatkuvan seurannan ja henkilökunnan koulutuksen avulla. Hyvällä asiakaspalvelulla ja joustavuudella pyritään saavuttamaan paras mahdollinen asiakastyytyväisyys.

Kestävä tulevaisuus ja hiilijalanjäljen puolitus

Toteutimme vuonna 2021 CO2-päästöjen mittauksen ja SHU:n hiilijalanjälki vuodelta 2020 on 278 CO2e tonnia. Tulosten pohjalta teimme toimintasuunnitelman päästöjen vähentämiseksi ja kompensoimiseksi sekä laadimme hiilitiekartan kohti hiilineutraalia toimintaa. 

06

Kysy huoltotarjous.

Huoltomyynti

040 736 2869
oliver.vinni@shu.fi

 

Oliver Vinni

Huoltomyynti

Artikkeleita hissihuollosta

SHU:n vastuulliset askeleet kohti hiilineutraaliutta

SHU:n vastuulliset askeleet kohti hiilineutraaliutta

Toteutimme vuonna 2021 CO2-päästöjen mittauksen Reforest Finland Oy:n kanssa ja SHU:n hiilijalanjälki vuodelta 2020 on 278 CO2e tonnia. Tulosten pohjalta teimme toimintasuunnitelman päästöjen vähentämiseksi ja kompensoimiseksi sekä laadimme hiilitiekartan kohti hiilineutraalia toimintaa.

Miksi SHU?

Miksi SHU?

Suomen Hissiurakointi Oy on Suomen neljänneksi suurin hissialan yritys, joka on toiminut alalla yli 40 vuotta. SHU on täysin kotimainen perheyritys ja meillä on seitsemän toimipistettä. Huollamme ja modernisoimme kaikkien valmistajien hissejä, liukuportaita ja...

Miksi hissihuollon kilpailutus kannattaa?

Miksi hissihuollon kilpailutus kannattaa?

Taloyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön osakkaiden yhteinen etu on kustannustehokkaat yhteiset palvelut. Kiinteistönhoidon ja huoltopalveluiden sopimuksia kilpailutetaan joissakin taloyhtiöissä säännöllisesti, toisissa harvoin. Yhteistä niille on kuitenkin se, että usein...

Mitä vastuullisuus tarkoittaa hissihuollossa?

Mitä vastuullisuus tarkoittaa hissihuollossa?

Vastuullisuus on maailmanlaajuisesti kasvava trendi, niin yksilön toiminnassa, kuin liiketoiminnan palveluissa ja kehityksessä. Keskustelu ilmastonmuutoksesta, kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä käy kuumana, jonka myötä yhä useamman yksilön ja yrityksen toiminta on muuttunut vihreämmäksi ja arvoihin lukeutuu lähes aina myös vastuullisuus. 

Miksi hissejä huolletaan?

Miksi hissejä huolletaan?

Onko työlistallasi hissihuollon kilpailuttaminen? Oletko ehkä lykännyt sitä, koska et ole aivan varma, mistä nykyinen hinta koostuu ja koko tehtävä tuntuu siksi sekavalta? Tiedätkö, mitä pyytää ja minkälaista palvelua on mahdollista saada? Anna meidän auttaa ja pyydä vaihtoehtoinen tarjous, me kerromme selkeästi, mitä meiltä saa rahan vastineeksi.