TALOUDELLINEN VASTUU

Sertifikaatit

Yrityksellämme on käytössä ISO 14001:2005 mukainen ympäristöjärjestelmä, sekä ISO 9001 –laatujärjestelmä. Sertifioitujen järjestelmien lisäksi noudatamme suuryrityksiltä vaadittavan ISO50001 energianhallintajärjestelmästandardin periaatteita.
ISO

14001

9001

TALOUDELLINEN VASTUU

Asiakastyytyväisyys

Mittaamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä säännöllisesti erilaisilla kyselyillä. Lisäksi seuraamme laitteidemme toimintavarmuutta ja olemme nopeasti tavoitettavissa.

67

NPS

TALOUDELLINEN VASTUU

Luotettava kumppani

Yksi yrityksemme ydinarvoista on läpinäkyvyys. SHU kuuluu Luotettava Kumppani -palveluun ja on antanut luvan tarkastaa mm. vero- ja työeläketiedot .
Suomen Hissiurakointi Oy Modernisointi
Suomen Hissiurakointi Oy Modernisointi
SOSIAALINEN VASTUU

Työturvallisuus

Työturvallisuus on toimintamme kulmakiviä. Tavoitteena kaikessa toiminnassamme on nolla tapaturmaa.

SOSIAALINEN VASTUU

Työhyvinvointi

Haluamme olla houkutteleva työnantaja, ja meille onkin tärkeää että saamme pidettyä ammattilaiset yrityksessämme. Tästä syystä koulutamme henkilöstöä, mutta myös mittaamme heidän työtyytyväisyyttään.

4/5

Työtyytyväisyyden keskiarvo

Alle 10

Sairaspäivää vuodessa

SOSIAALINEN VASTUU

Oppisopimus ja koulutus

Suomen Hissiurakointi kouluttaa henkilöstöään noin 3-4 päivää vuodessa per henkilö. 

5

Hissiasentajaa koulutettavana jatkuvasti

200

Koulutuspäivää vuodessa

YMPÄRISTÖVASTUU

Hiilijalanjälki

Vastuullisena toimijana haluamme vähentää oman toimintamme aiheuttamaa ympäristökuormaa. Toteutimme päästölaskennan yhdessä Reforest Finland Oy:n kanssa ensimmäisen kerran vuodesta 2020 ja sitoudumme systemaattisesti pienentämään toiminnastamme aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.

277

t CO2e

YMPÄRISTÖVASTUU

Elinkaaripalvelut

SHU tuottaa uusien hissien lisäksi modernisoituja hissejä. Modernisointiin päädytään usein edullisempien kustannusten vuoksi, mutta se on myös kestävä valinta, jossa materiaalien elinkaari pitenee huomattavasti. Modernisoimalla hissi, uusimisen sijaan, voidaan säästää jopa 900 kiloa materiaaleja hissiä kohden.