Liukuporrashuolto

Liukuportaat, liukukäytävät ja liukutasot tarvitsevat säännöllistä ja asiantuntevaa huoltoa, jotta ne pysyvät toimivina ja turvallisina käyttää. Ammattitaidolla toteuttamamme ennakoiva liukuporrashuolto parantaa laitteen turvallisuutta, toimintavarmuutta ja käyttömukavuutta sekä pidentää laitteen käyttöikää. Ennakoivalla kunnossapidolla ehkäistään ja vähennetään liukuporraslaitteiden odottamattomia toimintahäiriöitä, mikä pienentää laitteen korjauskustannuksia sekä vähentää yllättäviä käyttökatkoja ja huoltoseisokkien tarvetta.

SHU:lla on yli 40 vuoden kokemus ja ammattitaito kaikkien merkkien ja eri-ikäisten liukuporraslaitteiden huollosta. Kokeneet ja ammattitaitoiset asentajamme huoltavat liukuportaat aina suurella tarkkuudella. Pienet korjaukset voidaan tehdä heti huollon yhteydessä ja isommista korjaustarpeista raportoidaan sekä sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Ennakoiva liukuporrashuolto

Ennakoiva liukuporrashuolto ehkäisee yllättävät ongelmat ja korjauskustannukset sekä takaa laitteiden sujuvan ja turvallisen toiminnan. Laki velvoittaa tarkastamaan ja huoltamaan kaikki liukuporraslaitteet huoltosuunnitelman mukaisesti. Kyse ei ole pelkistä lakipykälistä, vaan turvallisuudesta. Liukuportaiden toimintavarmuus edellyttää säännöllistä ammattilaisen tekemää huoltoa. Huoltotarpeet on kannattavaa ennakoida, jolloin ongelmat voidaan ehkäistä jo ennen niiden syntymistä.

Nykyajan liukuportaissa on yhä enemmän tekniikkaa ja samalla niiden elinkaari on lyhentynyt. Tämä asettaa haasteita liukuporrashuoltoon. Ennakoivan huoltosopimuksen avulla voi taata mielenrauhan niin liukuportaiden haltijalle kuin kaikille niiden käyttäjille. Kun liukuportaita huolletaan ennakoivasti, minimoidaan yllättävien korjaustarpeiden, käyttökatkojen ja lisäkustannusten riskit. Turvallisin ja kustannustehokkain tapa järjestää liukuportaiden huoltotoiminta on luoda huoltosopimus toimivan ja luotettavan yrityksen kanssa. SHU:n asiakkaana pidämme sinut aina ajan tasalla liukuportaiden kunnosta sekä niiden huolto- ja korjaustarpeista.

01

Nopea ja joustava palvelu

Liukuportaat ovat tärkeä ja usein myös itsestään selvä osa kiinteistöä ja liukuportaiden käyttökatkot ovat aina ikäviä kaikille käyttäjille. Sen vuoksi on tärkeää, että ikävän tilanteen sattuessa liukuporrashuoltoyritykseen saadaan nopeasti yhteys, jotta liukuportaiden korjaus toteutuu mahdollisimman nopeasti.

Meille asiakas on aina tärkein ja haluamme olla parhaita palvelussa, jonka vuoksi toimintamallimme perustuu aitoon avoimuuteen ja nopeuteen. Palvelumme on tehokasta ja luomme hyviä, kestäviä asiakassuhteita. SHU:n asiakaspalvelukeskus saa vuosittain asiakaskyselyssä huippuarvosanat. Erityisesti kiitosta saa iloinen ja avulias palveluasenne sekä kuuden sekunnin keskimääräinen vastausaika. Päivystyspalvelumme toimii vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.

SHU:n henkilöstö koostuu alan parhaista ammattilaisista ja meillä on vaativissakin kohteissa tarvittavaa erikoisosaamista. Koulutamme säännöllisesti henkilökuntaamme, jotta jokaisen ammattitaito pysyy korkealla tekniikan kehittyessä koko ajan. Reaaliaikainen työajanseuranta, kattava varaosavalikoima ja ammattitaitoiset asentajat takaavat nopean ja laadukkaan liukuporraslaitteiden korjauksen.

02

Kustannustehokkuus

Ennakoiva liukuportaiden kunnossapito ja oikea huoltoväli pitävät liukuporraslaitteet aina kunnossa ja ehkäisevät suurempia remontteja, jotka aiheuttavat yllättäviä kustannuksia. Lisäksi reaaliaikainen paikannus ja asentajien mobiilipäätelaitteet kattavien laite- ja historiatietojen kera takaavat kustannustehokkaan palvelun.

Huollamme liukuporraslaitteet aina laitekohtaisen huolto-ohjelman mukaisesti. Huolto-ohjelma määritellään vastaamaan laitteen tekniikkaa, käyttömäärää ja -ympäristöä sekä kiinteistökohtaisia erityisvaatimuksia. Huoltotoiminnan päätarkoitus on olla ennakoivaa ja pitää laitteet toimivina ja turvallisina käyttää. Toimintamallilla estetään yllättävät osien rikkoontumiset ja käyttökatkot. Ennakoimalla varmistetaan myös liukuporraslaitteiden pisin mahdollinen elinkaari tasaisella kulurakenteella ilman ikäviä yllätyksiä.

03

Monimerkkiosaaminen

Meillä on vuosikymmenten kokemus ja vahva ammattitaito kaikentyyppisistä ja ikäisistä liuporraslaitteista. Hallitsemme kaikkien liukporrasmerkkien huollot, korjaukset ja modernisoinnit. Varaosien löytyminen ja niiden asianmukainen asennus ei ole meillä liukuportaiden iästä, mallista tai valmistajasta kiinni. 

04

Laatu- ja ympäristöjärjestelmä

SHU:lla on ISO 9001 -standardin mukainen sertifioitu laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän mukaan luotu toimintaohjeistus kattaa yrityksen kaikki toiminnot: myynnin, suunnittelun, hankinnat, asennukset, kunnossapidon, taloushallinnon ja laskutuksen. SHU:n laatutavoitteena on toimittaa asiakkaalle sopimuksen mukaisia tuotteita ja palveluja luotettavasti ja täsmällisesti. Yrityksen johto on sitoutunut luomaan olosuhteet, joissa virheetön laatu on mahdollista saavuttaa.

Laatutarkastuksia tehdään kohteiden luona suunnitellusti vuosittain tehtävillä erillisillä laatuauditoinneilla. Mahdolliset poikkeamat kirjataan ylös ja käsitellään laadun parantamiseksi. SHU:n johtoryhmä ja kehitysryhmä kokoontuvat säännöllisin väliajoin tarkoituksenaan jatkuvasti parantaa yrityksen toimintamalleja. Lisäksi vuosittain järjestetään ISO 9001 -standardin mukainen auditointi, jossa ulkopuolinen auditoija tarkastelee yrityksen laatukehitystä.

Suomen Hissiurakointi Oy:n tavoitteena on parantaa toiminnan laatua jatkuvan seurannan ja henkilökunnan koulutuksen avulla. Hyvällä asiakaspalvelulla ja joustavuudella pyritään saavuttamaan paras mahdollinen asiakastyytyväisyys.

Kestävä tulevaisuus ja hiilijalanjäljen puolitus

Toteutimme vuonna 2021 CO2-päästöjen mittauksen ja SHU:n hiilijalanjälki vuodelta 2020 on 278 CO2e tonnia. Tulosten pohjalta teimme toimintasuunnitelman päästöjen vähentämiseksi ja kompensoimiseksi sekä laadimme hiilitiekartan kohti hiilineutraalia toimintaa. 

05

Kysy huoltotarjous.

Huoltomyynti

040 736 2869
oliver.vinni@shu.fi

 

Oliver Vinni

Huoltomyynti

Artikkeleita liukuporrashuollosta