SHU:lla tutkitusti viihdytään – henkilöstötyytyväisyyskyselyssä mahtavat tulokset

1 heinä, 2022

SHU toteutti henkilöstötyytyväisyyskyselyn toukokuussa 2022 yhteistyössä Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa. Kyselyn vastausprosentti oli 87%.

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulosten kokonaiskeskiarvo 4.11 kertoo, että työntekijöiden työhyvinvointi SHU:lla on yleisesti erittäin hyvällä tasolla. Työkyvyn keskiarvo on erinomainen ja henkilöstön stressitaso on keskimäärin melko matala.

Työnantajaan sitoutumisessa saatiin erinomainen tulos eNPS 44, mikä kertoo suuresta suosittelijoiden määrästä. Luku on poikkeuksellisen korkea teollisuuden toimialalla, jonka yleinen eNPS-keskiarvo on 4. SHU:lla on ollut suosittelijoita tutkitusti aiemminkin, sillä luvut ovat olleet aikaisempina vuosina hyvällä tasolla ja yritykseen on tullut useampi työntekijä ”kollegan vinkin kautta”.

Parasta työssä ovat työkaverit sekä työympäristö. Meillä on hyviä suunnittelijoita ja johtajia, mikä vaikuttaa siihen, että tekemisen meininki toteutuu” , kertoo vianhaun asiantuntija Antti Mulari.

Parhaimmat tulokset tuli esihenkilöiden toiminnasta, työyhteisön toimivuudesta sekä omasta työstä. Omaa esihenkilöä pidetään SHU:lla helposti lähestyttävänä ja työntekijät kokevat, että heidän esihenkilönsä luottaa heihin ja on reilu kaikkia kohtaan.

Kuvassa (vas.) modernisointiasentaja Esa Tiilikainen ja tekninen asiantuntija Niki Kujala

Vastauksista nousi esiin työyhteisön toimivuus ja erityisesti hyvä tekemisen meininki sekä toisille arvostavasti puhuminen. Omaan työhön liittyen korkeimmat pisteet sai innostus omaa työtä kohtaan ja tietoisuus odotuksista omassa työssä.

”Meillä on hyvä yhteishenki ja mahtava meininki. On hienoa nähdä, kun ihmiset kasvavat yhteen tiimiksi, joka puhaltaa yhteen hiileen. Kaikilla on selkeä visio siitä, mitä halutaan ja mihin ollaan menossa. Yhdessä”, kertoo tekninen johtaja Toni Järvinen.

Voidaan todeta, että SHU:lla on innostuneita työntekijöitä ja työtyytyväisyyden suhteen ollaan yleisesti ottaen erinomaisella tasolla. Kehittämistarve on alhaisella tasolla, mutta siitä huolimatta parannettavaa löytyy tietysti aina ja kehityskohtiin tulee kiinnittää huomiota. Etenkin vahvasti kasvavan yrityksen tulee huomioida herpaantumatta työtyytyväisyyteen liittyvät asiat.

”Kartoittamalla työtyytyväisyyttä tasaisesti voimme pitää parempaa huolta koko työyhteisöstä ja saamme lisää työkaluja liiketoimintamme kehittämiseen. Kysely auttaa tarttumaan kehityskohtiin, mutta samalla se myös palkitsee. Olemme todella iloisia näin hyvistä tuloksista! Henkilöstö todistetusti viihtyy ja työhyvinvointi on korkealla tasolla. Erityisen ilahduttavaa on huomata henkilöstön sitoutumisen työnantajaan kasvaneen merkittävästi”, kertoo SHU:n toimitusjohtaja Tomi Rantanen.

 

Kiinnostaako SHU työpaikkana? Katso avoimet työpaikat tästä