Hissien vianhaun asiantuntijan työ on jatkuvaa ongelmanratkaisua

24 helmi, 2023

Hisseistä on tärkeää pitää hyvää huolta, jotta niiden käyttäminen pysyisi turvallisena. Monilta yllättäviltä vioilta ja niiden aiheuttamilta ikäviltä käyttökatkoilta voidaan välttyä ennakoivalla hissihuollolla, mutta aina sekään ei valitettavasti riitä, varsinkin kun huomioidaan Suomen hissikannan ikähaitari, mikä on yli 100 vuotta. Kuten monet tekniset laitteet, saattavat hissilaitteetkin vikaantua hyvästä huollosta huolimatta ja silloin paikalle tarvitaan hissien vianhaun asiantuntija eli ”vikamiestä”, jolla on ongelmatilanteiden vaativaa erikoisosaamista.

Vikamiehen työ vaatii luovuutta, sitkeyttä ja kärsivällisyyttä

Vikamiehen työtehtäviin kuuluu pääasiassa hissivikojen selvitys, vian aiheuttaneen ongelman ratkaisu ja lopulta vian korjaus. Työ on erittäin monipuolista ja liikkuvaa. Työtehtävät vaihtelevat tapauskohtaisesti ja kaikki päivät ovat erilaisia, mutta jokainen niistä sisältää paljon pähkinöitä purtavaksi.

”Liikun paljon vikamiehen työssä. Vaihdan paikkaa kohteelta toiselle ja aina tarvittaessa myös toimistolle. Työkalujen lisäksi puhelin on kädessäni paljon, sillä ongelmia ratkaistaan myös tiiminä. Tilanteet muuttuvat ja haastetta on jatkuvasti. Pidän siitä, että työnkuva vaihtuu välillä lennosta. Nopeat liikkeet ja soveltavat työt pitävät mielenkiinnon yllä”, kertoo SHU:n vianhaun asiantuntija, Antti Mulari.

Vikamiehen työpäivään mahtuu yhdestä kolmeen kohdekäyntiä

Vianhaku on itsenäistä työtä kentällä, mutta ongelmia ratkaistaan myös puhelimessa kollegoiden avulla ja joskus koko vikamiestiimin voimin toimistoympäristössä. Vikamies käy välillä monella eri huoltopiirillä, kun taas huoltoasentajat työskentelevät yleensä ainaostaan omalla huoltopiirillään.

Hissien viat ovat usein satunnaisia ja ne on mahdollista korjata saman tien. Toisinaan viat toistavat itseään tai ovat vaikeampia löytää ja silloin selvittelyssä saattaa mennä paljon kauemmin, eikä vian aiheuttamaa ongelmaa saada välttämättä ratkaistua päivässä. Vikamiehen päivään mahtuu keskimäärin kolme kohdekäyntiä ja kuukaudessa tulee ratkottua kymmeniä ongelmia.

”Tänään kävin kahdessa eri kohteessa pääkaupunkiseudulla. Molemmissa oli hissi pysähtynyt. Toinen saatiin käyntiin melko nopealla selvityksellä ja virtalähteen vaihdolla, mutta toinen jäi vielä kesken, sillä tilanne oli haastavampi ja vianhakuun meni paljon enemmän aikaa. Vika löytyi ja ratkaisu on hissin liukupintojen vaihto, jotka ennätin tilaamaan vielä saman päivän aikana, mutta itse osien vaihtotyö siirtyy toiselle päivälle”, Mulari kertoo.

Sähköisen huoltokirjan avulla kaikki ovat aina tilanteen tasalla

Jokaisella hissihuolto- ja vikakäynnillä kirjataan käynnin tiedot huoltokirjaan eli päivämäärä, työt ja toimenpiteet sekä kuka on suorittanut työn. Huoltokirja sijaitsee lainmukaisesti aina hissin konehuoneessa, jonne on erittäin rajattu pääsy. Tämän vuoksi tietoja kirjataan myös sähköiseen huoltokirjaan ja toiminnanohjausjärjestelmään, josta esim. asiakas, SHU:n asiakaspalvelu ja työnjohto näkevät työn etenemisen ja hissin reaaliaikaisen tilanteen.

SHU Yhteys -palvelu on tekoälyä hyödyntävä ennakoivan huollon huoltokirjajärjestelmä hissilaitteille, jonka avulla on helppo seurata hissilaitteita sekä niiden tilaa menemättä hissin konehuoneeseen. Yhteys-palvelu kerää reaaliaikaisesti tietoa laitteiden toiminnasta ja sen avulla voi seurata hissilaitteita vaivattomasti sekä saada aina ajankohtaista tietoa niiden tilasta ja kunnosta.

”SHU Yhteys -palvelu on erittäin helppo järjestelmä käyttää ja sieltä saa hyvin irti kaiken datan, mitä milläkin kohteella on tehty, niin minä vikamiehenä, kuin asiakas omalla työpisteellään sekä SHU:n asiakaspalvelu ja työnjohto toimistolla. Sähköinen huoltokirja helpottaa huomattavasti kaikkien osapuolten työtä, tiedonvälitystä ja kommunikointia”, Mulari kertoo.


Tutustu tarkemmin SHU:n vikamies Antti Mularin työpäivään SHU:n Instagramista
Lue lisää SHU Yhteys -palvelusta tästä
Lue Antti Mularin urapolkutarina tästä