Meillä viihdytään töissä!

5 Apr, 2024

Olemme iloisia ja ylpeitä kertoessamme, että työyhteisössämme viihdytään erinomaisesti. Maaliskuussa toteuttamamme työhyvinvointikysely paljasti mahtavat tulokset, jotka heijastavat sitä, mitä arvostamme yrityksessämme ja mitä pyrimme jatkuvasti edistämään – hyvinvointia ja viihtyisää työympäristöä. eNPS-lukumme tuloksissa on 39. Työntekijöiden nettosuositteluindeksi (Employee Net Promoter Score) on arvostettu eNPS-mittari, jonka avulla mitataan työntekijöiden sitoutumista ja suosittelualtiutta.

Mikä sitten tekee työskentelystä meillä miellyttävää ja motivoivaa?

Salaisuus piilee monissa tekijöissä, jotka yhdessä luovat ihanteellisen työympäristön.

Avoin ja kannustava ilmapiiri

Tuloksista selviää, että yrityksessämme vallitsee avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa työntekijöiden ääntä kuullaan ja arvostetaan.

Työn merkityksellisyys

Uskomme, että jokaisen tekemällä työllä on merkitystä. Meillä 92 % työntekijöistä pitää nykyistä työtään merkityksellisenä.

Tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä

Työntekijöidemme hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää, ja siksi tuemme tasapainoista elämää työn ja vapaa-ajan välillä. 77 % työntekijöistä on tyytyväisiä siihen, miten pystyy yhdistämään työn ja muun elämän nykyisessä tehtävässään ja 73 % työntekijöistä kokee voivansa käyttää riittävästi työaikajoustoja omien tarpeiden mukaan. Kannustamme työntekijöitämme pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan vapaa-ajalla esimerkiksi tarjoamalla liikunta- ja kulttuuriedun täysimääräisenä, sekä työntekijöidemme käytössä on työsuhdepolkupyörä.

Koulutus- ja kehittymismahdollisuudet

Panostamme jatkuvasti työntekijöidemme osaamisen kehittämiseen tarjoamalla laajoja koulutusmahdollisuuksia omassa työssään. Työntekijät arvostavat myös mahdollisuuksia kehittää ammatillista osaamistaan ja etenemismahdollisuuksia yrityksessämme.  83 % henkilöstöstä ovat tyytyväisiä kehittymismahdollisuuksiinsa omassa työssään. SHU:lla on mahdollisuudet erilaisiin urapolkuihin. Tälläkin hetkellä useampi työntekijämme suorittaa esihenkilötyöskentelyn ammattitutkintoa ja toimii työnjohtoharjoittelutehtävissä.

Työyhteisön tuki ja yhteishenki

90 % työntekijöistämme on samaa mieltä siitä, että työpaikallamme vallitsee avoin ilmapiiri ja yhteishenki. Yrityksemme vahva työyhteisö ja yhteishenki luovat pohjan hyvälle työhyvinvoinnille. Erityisen positiivista palautetta saatiin myös esihenkilöiden ja johtamisen osalta. Esihenkilöt koetaan tukevina ja kannustavina, mikä edistää työntekijöiden hyvinvointia ja sitoutumista työhönsä. Kannustamme työntekijöitämme jakamaan tietoa ja kokemuksia keskenään sekä viettämään aikaa yhdessä myös työn ulkopuolella. Järjestämme säännöllisesti työkykytapahtumia, joissa työntekijämme pääsevät tutustumaan toisiinsa paremmin ja viettämään yhdessä aikaa.

Nämä tekijät yhdessä muodostavat vankan perustan sille, miksi meillä viihdytään töissä niin hyvin. Hyvän työhyvinvoinnin tulokset eivät synny sattumalta, vaan ne ovat seurausta jatkuvasta sitoutumisestamme ja panostuksestamme työntekijöidemme hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen.

 

Suomen Hissiurakoinnin henkilöstökoordinaattori Veera Rantanen kommentoi tuloksia seuraavasti:  

“Olemme erittäin iloisia saamistamme kyseltuloksista. Haluamme kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän arvokkaasta panoksestaan työhönsä. Jatkamme edelleen kehittämistyötä varmistaaksemme, että SHU on jatkossakin paikka, jossa jokainen työntekijä viihtyisi.”


 

Haluatko meille töihin viihtymään? Katso avoimet työpaikat tästä.