Mitä vastuullisuus tarkoittaa hissihuollossa?

10 joulu, 2020

Vastuullisuus on maailmanlaajuisesti kasvava trendi, niin yksilön toiminnassa, kuin liiketoiminnan palveluissa ja kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Keskustelu ilmastonmuutoksesta, kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä on käynyt kuumana viime vuodet, jonka myötä yhä useamman yksilön ja yrityksen toiminta on muuttunut vihreämmäksi ja arvoihin lukeutuu lähes aina myös vastuullisuus. 

Poikkeukselliset ajat luovat uusia toimintatapoja

Korona asettaa haasteita vastuulliseen liiketoimintaan ja turvallisuuden ylläpitämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa. Poikkeuksellisina aikona punnitaan yritysten halu ja kyky tehdä nopeita muutoksia toimintamalleihin. Samalla turvallisen toiminnan välttämättömyys luo paineiden myötä myös mahdollisuuksia yritysten prosessien kehitykseen.

Huolellisesti suunniteltu laatujärjestelmä mahdollistaa sopeutumisen ja ammattimaisen toiminnan myös haastavissa tilanteissa luoden hyvät edellytykset laadukkaaseen työhön. Oppiva ja ketterä organisaatio luo vaihtoehtoisia menetelmiä työn suorittamiseksi, jotta kaikkien turvallisuudesta ja hygieniasta voidaan huolehtia tasavertaisesti.

Suomen Hissiurakointi Oy:n palvelun laatu pohjautuu toimintakäsikirjaan, joka on otettu korostetusti esille tällaisena poikkeuksellisena aikana. Päivityksistä ilmoitetaan välittömästi asentajille, jotta he voivat työskennellä edelleen laadukkaasti, turvallisesti ja vastuullisesti. Kuluneena vuonna on toimintakäsikirjaa on päivitetty mm. kasvomaskien käytön osalta ja palveluprosesseja on muokattu tilapäisesti riskien minimoimiseksi niin, että toteutamme turvallisuuden rajoissa vain hätätoimeksiannot kohteissa, joissa tämä on asiakkaan toive.

Vastuullista toimintaa, asiakastyytyväisyydestä tinkimättä

Vastuullisuuden näkökulma on aiheuttanut keskustelua ja vahvistunut yrityksemme toiminnassa, varsinkin viime aikoina, koronaviruksen myötä. Vastuullisuus on tärkeä arvo organisaatiossamme, johon jokainen sitoutuu.

Haluamme toimia yhdessä yhteisen hyvän eduksi noudattamalla THL:n suosituksia, jonka vuoksi henkilöstömme käyttää hengityssuojaimia ja muita tarvittavia suojavälineitä julkisissa tiloissa, sekä pitää kiinni turvaväleistä huolto- ja korjaustöissä.

Erityisesti riskiryhmään kuuluvista asiakkaista huolehditaan suurella varovaisuudella. Esimerkiksi hoitokotien huolto- ja korjauskäynneillä varmistamme etukäteen, että työskentely on mahdollista toteuttaa turvallisesti ja aikatauluttaa niin, että työskentelemme aikana, jolloin asiakkaiden liikkuminen hoitokodeissa on mahdollisimman vähäistä.

Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden turvallinen liikkuminen on meille sydämen asia. Tavoitteenamme on pitää vikatilanteiden vasteajat hyvin lyhyinä sekä hissit turvallisena liikkua, poikkeustilanteista huolimatta. Haluamme toimia vastuullisesti huolehtien henkilöstön sekä asiakkaiden turvallisuudesta. Asenne ratkaisee, muistuttaa Niko Jokisalo, Suomen Hissiurakointi Oy:n kunnossapitoasentaja.