Hissiasentajasta tekniseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

1 Apr, 2022

SHU: tekninen johtaja, Toni Järvinen, on ollut pienestä pojasta asti kiinnostunut koneista ja erityisesti sähkötekniikasta. Tekninen ala tuntui itsestään selvältä suunnalta opiskeluille ja talotekniikka tuntui omalta sekä myös turvalliselta valinnalta tulevaisuuden suhteen. Järvinen opiskeli talotekniikan insinööriksi Metropoliassa ja valmistui sähköpuolelta vuonna 2011.

Koulussa panostettiin hienosti opiskelijoiden tulevaisuuteen ja annettiin mahdollisuus työntekoon opiskelun ohella. Pääsin tutustumaan hissialaan työskenneltyäni pienessä hissiasennuspajassa opiskelun ohella muutaman vuoden. Tein kevythissien asennusta ympäri Suomea. Sieltä se kiinnostus hissejä kohtaan lähti ja tuli jäädäkseen.

Järvinen halusi oppia lisää ja päästä suurempaan yritykseen isompien hissien ja haasteiden pariin. Juuri ennen valmistumista Järvinen lähetti muutamia työhakemuksia hissialan yrityksiin ja Suomen Hissiurakointi otti yhteyttä ensimmäisenä.

Talotekniikan insinööristä hissiasentajaksi ja erikoisvikamieheksi

Hain SHU:lla avoinna ollutta huoltomiehen paikkaa, mutta en saanut sitä, vaan päädyin erikoisvikamieheksi. Yritys näki ilmeisesti suuremman hyödyn minusta toisessa positiossa, joten sain paikan jo haastattelussa, vain titteli ja työnkuva vaihtui lennossa. Olin oikein tyytyväinen, kun toiveeni hissialan työpaikasta toteutui ja työt alkoivat heti seuraavana päivänä koulusta valmistumisen jälkeen.

Työ erikoisvikamiehenä oli monipuolista ja erittäin liikkuvaa työtä. Järvinen kävi pääkaupunkiseudun eri huoltopiireillä tekemässä vikaselvityksiä sekä korjauksia huoltomiesten apuna. Työ opetti paljon alasta ja erilaisista laitteista. Kaikki päivät olivat erilaisia ja todella mielenkiintoisia.

Ehdin olla erikoisvikamiehenä vuoden verran, jonka jälkeen sain sisäisessä rekrytoinnissa mahdollisuuden hakea vapautunutta myynti-insinöörin paikkaa. Sain sen, jonka myötä työt muuttuivat kenttätyön jäädessä vähemmälle. Myin aluksi minulle entuudestaan tuttuja kevythissejä ja myöhemmin kaikkea mitä yritys tarjoaa mm. hissien huoltosopimuksia, pienkorjauksia ja modernisointeja.

Erikoisvikamiehestä tekniseksi johtajaksi 

Vuonna 2016 Toni Järvisestä tuli tekninen johtaja ja uuden tittelin myötä toimenkuva muuttui jälleen. Mukaan tuli entistä enemmän asiakkuuksien hoitoa, edustustilaisuuksia ja rekrytointia sekä lisää muiden paikkakuntien asioita hoidettavaksi. Oma toimialue Suomen kartalla laajeni. Lisänä työnkuvaan tuli myös johtoryhmän jäsenenä toimiminen.

Vuonna 2019 Järvinen suoritti TUKES-pätevyystentit ja hänestä tuli SHU:n virallinen hissi- ja sähkötöiden johtaja ja tämän jälkeen myös suora esimies kaikille työnjohtajille.

Teknisenä johtajana työni sisältää paljon henkilöstö-, ohjeistus- ja toimistotöitä verrattuna aikaisempaan. Lisäksi liikun paljon eri toimipisteiden välillä esimiestyön vuoksi. Suunnittelemme ja kehitämme yhdessä kaikkien työnjohtajien kanssa organisaation toimintaa. Näiden lisäksi olen myös kentällä haalarit päällä ja työkalut kädessä, jos vain ennätän, ja nautin siitä kovasti.

 

Työni on ollut jo vuosia hyvin itsenäistä. Minulla on aika vapaat kädet ratkaista ongelmia ja tehdä innovaatioita. Innovointeihin kuuluu mm. 2000-luvun konehuoneettomien hissien peruskorjaus, johon ei aloittaessani ollut vielä olemassa mitään konseptia. Työn suunnittelu ja toteutus on innovoitu aivan nollasta yhdessä SHU:n tiimin kanssa. Olemme myös kehittäneet erilaisia korjauspaketteja asiakkaiden tarpeisiin. Näiden kehityksessä olemme onnistuneet hienosti kekseliäänä ja ketteränä alan toimijana. On ollut mahtavaa huomata, kuinka alan konsultit ovat kyselleet näiden konseptien perään huomatessaan, että asioita voi toteuttaa myös eri tavalla kuin “yleensä”.

Yhdeksi mieleenpainuvimmista kohteista SHU:n tekninen johtaja, Toni Järvinen, mainitsee Nokian Raskaat Renkaat, jonne rakennettiin uusi hissi vuonna 2019. Tavarahissin kantokyky 20 000 kiloa, mikä vastaa noin 15:ta henkilöautoa. Hissillä kuljetetaan traktorin ja maansiirtoauton rengasmuotteja. Hissi on suunniteltu ja toteutettu raakaan betonikuiluun. SHU oli ainoa toimittaja Suomesta, joka pystyi kyseisen hissin toteuttamaan. Järvinen on suunnitellut ja piirtänyt hissin alusta asti tehtaan tuella. SHU:n asentajat rakensivat tätä poikkeuksellista hissiä yli kaksi kuukautta. Järvinen oli valtavassa projektissa mukana suunnittelusta käyttöönottoon ja luovutukseen asti.

Olen ollut SHU:lla yli kymmenen vuotta ja päässyt näkemään yrityksen monet vaiheet ja kasvun etulinjassa. Toimipisteitä on tullut lisää ja henkilöstön koko on tuplaantunut. Aloittaessani meitä oli 30 ja nyt jo yli 60. Ennen tunsin kaikki “kunnolla” ja nyt se on hieman haastavaa. Mutta kasvaneesta porukasta huolimatta meillä on hyvä yhteishenki ja mahtava meininki. On hienoa nähdä, kun ihmiset kasvavat yhteen tiimiksi, joka puhaltaa yhteen hiileen ja noudattaa SHU:n brändiä ja mentaliteettia. Kaikilla on selkeä visio siitä, mitä halutaan ja mihin ollaan menossa. Yhdessä.

Palkitsevinta työssäni on ollut ehkä hieman yllättävästi se, kun kaikista ikävimmät ja haastavimmat lähtötilanteet ovat muodostuneet yllättäen parhaiksi asiakassuhteiksi, jotka ovat kestäneet vuosikymmenen.

Kiinnostukseni alaa kohtaan ei ole hiipunut missään vaiheessa. On hienoa saada tehdä työtä, jossa löytyy aina opittavaa. Viimeisimpänä pinnalla on ollut liukuportaisiin liittyvät asiat yrityksen kasvaneen liukuporraskannan myötä. Olen tehnyt suunnitelmia sekä etsinyt ratkaisuja ja tuotteita: toimittajia, kontakteja, työkaluja, materiaaleja ja tietotaitoa, jotta asentajat saavat työn toteuttamiseen kaiken tarvittavan ja mahdollisen. Kehitymme tiiminä ja yrityksen kasvu jatkuu.

Odotan innolla, että messut alkavat taas kunnolla pitkän tauon jälkeen. On mahtava päästä tapaamaan asiakkaita. Tulevaisuudelta toivon uusia haasteita, uusien isojen asiakkaiden muodossa, mm. tehtaita ja kauppakeskuksia. Kenties myös uusia SHU:n toimipisteitä, kertoo SHU:n tekninen johtaja, Toni Järvinen.