Suomen Hissiurakointi korostaa yksilöllisen huollon merkitystä laitteen toimivuuden ja turvallisuuden takaajana

3 maalis, 2019

Ennakoiva, yksilöllinen ja asiantuntevasti toteutettu huolto-ohjelma parantaa laitteen turvallisuutta ja toimintavarmuutta sekä pidentää käyttöikää.

Hissien, nosto-ovien sekä liukuportaiden toimivuuden ylläpito edellyttää säännöllistä ja laitteen ominaisuudet yksilöidysti huomioivaa huoltoa, muistuttaa Suomen Hissiurakointi Oy (SHU). Jo 35 vuotta alalla toimineena täyden palvelun hissitalona tunnetun perheyrityksen toimintaperiaatteena on alusta alkaen ollut ennakoiva kunnossapito, joka parantaa turvallisuutta, ehkäisee toimintahäiriöiden mahdollisuutta ja pienentää merkittävästi pitkän tähtäimen korjauskustannuksia.

”Ennakoiva huolto on laitteiden turvallisuuden ja toimivuuden kannalta avainasemassa”, kertoo SHU:n toimitusjohtaja Antti Heinämäki. ”Mikäli huollon yhteydessä havaitaan mahdollisesti vikaa aiheuttavia komponentteja tai osia, niin ne vaihdetaan välittömästi. Näin minimoidaan jo ennakolta mahdollisia toimintahäiriöitä ja käyttökatkoksia”, Heinämäki jatkaa.

Ennakoinnin lisäksi hissien huollossa on SHU:n mukaan syytä kiinnittää huomiota tasaiseen jaksotukseen sekä yksilöllisesti laadittuun huoltosuunnitelmaan. ”Meillä hissejä huolletaan räätälöidysti eli laitteelle suunnitellaan yksilöllinen huolto-ohjelma, joka takaa erimerkkisille ja eri aikakausilta peräisin oleville hisseille parhaan mahdollisen huollon”, toimitusjohtaja Heinämäki kuvailee. ”Säännöllisin väliajoin suoritettu iän, käyttömäärän sekä -olosuhteet huomioiva yksilöity ja tyyppikohtainen huolto palvelee laitetta kaikken parhaiten.”

SHU:lla on pitkän kokemuksen ja ammattitaidon ohella käytössään erittäin kattava varaosavalikoima, mikä takaa vikatilanteessa nopean palvelun laitemerkistä ja -tyypistä riippumatta. Suunnitelmallisuuden ja ennaltaehkäisyn merkitys korostuu etenkin iäkkäämpien laitteiden kohdalla. ”Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa on syytä lähteä toteuttamaam hissin haltijoiden taholta viimeistään siinä vaiheessa, kun hissin vikatiheys alkaa kasvaamaan”, Antti Heinämäki painottaa.