1990-luvun lama – yritys selviää haastavista ajoista hyvin